รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Salmon Oil

โอเมก้า 3 ในน้ำมันปลาแซลมอน ประกอบด้วย

EPA (Eicosapentaenoic = กรดไอ-โคซาเพนตาอีโนอิก) DHA (Docosahexaenoic acid = กรดโดโคซาเฮ็กซาอีโนอิก) ซึ่ง โอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้

DHA เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์สมอง และเซลล์ประสาท ที่มีผลต่อ สติปัญญา ในวัยเด็กจึงควรได้รับ DHA ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของสมอง DHA ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์สมอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสัญญาณ และส่งผ่านข้อมูลระหว่างเซลล์สมองด้วยกัน ทำให้การทำงานของสมองเป็นไปอย่างปกติ ส่งผลให้ความคิดและความจำที่ดี

EPA มี คุณสมบัติในการลดไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด พร้อมทั้งป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด และยังป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคสมองขาดเลือด และโรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

คุณประโยชน์ที่ครบถ้วน

โดยปกติน้ำมันปลาจะสลายตัวได้ง่าย การผสมวิตามินอีธรรมชาติในแต่ละแคปซูลจะช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของน้ำมันปลา ให้คงสภาพในทุกแคปซูลจนกว่ารับประทาน

แซลมอน แหล่งน้ำมันปลาชั้นดีจากธรรมชาติ

ปลาแซลมอน จัดเป็นปลาทะเลในเขตหนาวจัด (Cold-Water Fish) ที่มีปริมาณออกซิเจนที่สูงจึงได้ชื่อว่าเป็นปลาจากแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่ไร้มลพิษและมีคุณค่ามากมาย เพราะระหว่างที่อยู่ในทะเล แซลมอนจะสะสมไขมันจากการกินแพลงตอนและสาหร่ายทะเล ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งของน้ำมันปลาชั้นดี

“เชื่อกันว่า ปลาแซลมอนจาก มหาสมุทรแอตแลนติก จะมีโอเมก้า-3 มากกว่าในเขตร้อน โดยเฉพาะปลาแซลมอนจัดว่าเป็นปลาที่มีโอเมก้า-3 สูงกว่าปลาทะเลชนิดอื่นๆ” ดังนั้นน้ำมันปลาที่ได้จากปลาแซลมอนในมหาสมุทรแอตแลนติก จะให้โอเมก้า 3 ที่มีคุณภาพ

น้ำมันปลาแซลมอน

มีการศึกษาชีวิตของชาวเผ่าเอสกิโมในประเทศกรีนแลนด์ พบว่าจากการรับประทานปลาแซลมอนเป็นประจำ ส่งผลให้ชนเผ่านี้มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็งต่ำมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ต่อมามีงานวิจัยศึกษาประชากรที่รับประทานปลาแซลมอนในประเทศญี่ปุ่น พบว่าประชากรญี่ปุ่นมีอายุยืนยาวที่สุดในโลก อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงจากการบริโภคปลา ผู้ที่อาศัยอยู่ริมทะเลจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเมือง จึงเริ่มมีการศึกษาน้ำมันปลา

FAQ คำถามที่พบบ่อย